Bilgilendirme

Doğalgaz Hatlarının Periyodik Kontrolü ve Kaçak Tespiti: Güvenlik İçin Önemli Adımlar

Türkiye’de ve dünya genelinde doğalgaz kullanımı yaygınlaştıkça, can ve mal güvenliği açısından doğalgaz hatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve kaçak tespiti büyük önem taşımaktadır. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereği, doğalgaz dağıtım şirketleri periyodik olarak doğalgaz hatlarında kaçak taraması yapmakla yükümlüdürler.

EPDK Yönetmeliğine Göre Kaçak Taraması Zorunluluğu

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 60’a göre şu şekilde belirtilmektedir:

“Dağıtım şirketleri ve Endüstriyel kuruluşlar, güvenlik açısından olası kaçakların tespiti ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla altı aydan kısa periyotlarda ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kaçak kontrolü yapar ve sonuçlarını kayıt altına alır.”

Bu düzenleme doğrultusunda, doğalgaz dağıtım şirketleri en az altı ayda bir olmak üzere düzenli periyotlarla doğalgaz hatlarında kaçak taraması yapmakla yükümlüdürler. Bu kontroller, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmeli ve elde edilen sonuçlar raporlanarak kayıt altına alınmalıdır.

Gaz Kaçak Kontrollerinin Önemi

Kaçak taramaları, olası gaz sızıntılarını erken tespit etmek ve gerekli tedbirleri alarak güvenliği sağlamak için kritik öneme sahiptir. Düzenli olarak yapılan kontroller, işletmelerin ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına önemli bir adımdır ve yasal zorunluluklar gereği düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu nedenle, doğalgaz kullanımı olan işletme sahipleri ve yöneticileri, EPDK’nın belirttiği düzenlemelere uygun olarak doğalgaz hatlarında kaçak taramalarının düzenli olarak yapılmasını sağlamalı ve olası güvenlik risklerine karşı tedbirli olmalıdır.

× Hemen iletişime geçin !